Ngày 28/02/2019 Trường MN Phú Thượng tổ chức tết trồng cây năm 2019